+359 88 536 3898

Защита на личните данни

Политиката за защита на личните данни на ТА Централ, урежда вида на информацията, която агенцията събира, начина по който я събира и целите на използването и.

Какво съдържа информацията за Вас?

Тази информация включва Вашите имена )Име, Презиме, Фамилия и ЕГН (Единен Граждански Номер), координати за пряка връзка с Вас в случай на необходимост, предпочитания за пътувания и специални нужди/увреждания/изисквания, които Вие доброволно предоставяне на нас, включително информация за други лица във връзка с горе посочените данни, които са били включени във Вашата резервация (наричана по-долу „Информация за Вас”). Информацията за Вас, се събира, когато поискате такава от нас, когато се свързвате с нас (или обратното) или когато извършвате съответната резервация при нас. Вие носите отговорност останалите туристи, пътуващи с Вас, да бъдат запознати със съдържанието на нашата Политика за защита на личните данни и съответно, да дадат съгласието си да действате и подписвате от тяхно име във взаимоотношенията си с нас.
За да бъде точна, пълна и актуална информацията за Вас, ние периодично я обновяваме.

Как ние използваме Информацията за Вас?

1. За да можем да Ви предоставим нашите услуги, в това число - полети, почивки, застраховки и др., ние, от ТА Централ, имаме право да разкриваме Информацията за Вас на трети лица - като например - нашите доставчици на услуги (които е възможно да се намират извън България/Европейското икономическо пространство (ЕИП)). За да можете да пътувате в чужбина, е възможно да се изисква (съгласно изискванията на държавни органи на мястото(-ата) на заминаване и/или пристигане) разкриване на Информацията за Вас, за целите на сигурността, за имиграционни, антитерористични или други цели, които съответните власти сметнат за необходими. Въпреки че не е задължително, можем да упражним правото си на съдействие, когато е необходимо.
2. Имаме право да събираме и използваме Информацията за Вас съгласно българското законодателство и за нужните на туристическия агент цели, както и да разкриваме същата информация на нашите и други фирми и партньори с търговска цел. Също така имаме право да предоставяме Информацията за Вас на фирми, които извършват дейност като „оператори, обработващи данни” от наше име или на нашите доставчици на услуги, които оперират системи или търговски функции от наше име. Тези цели включват администрация, предоставяне на услуги (и осъществяване на връзка с Вас, при необходимост), грижа за клиентите, подобряване на услугите ни, стопанско управление и дейност, реорганизация/структуриране/продажба на нашата компания (или на компании от нашата група), оценка на риска, сигурност и предотвратяване/разкриване на престъпления, изследвания и анализ, маркетинг, проследяване, измерване и оценка на предпочитанията и покупателните тенденции на клиентите, разрешаване на спорове, проверка на кредити и събиране на задължения.
3. Част от Информацията за Вас (например за Вашето здравословно състояние или вероизповедание) може да се приеме за „чувствителни лични данни” съгласно Закона за защита на личните данни от 1998 г. В това отношение, ние, работим изцяло във Ваш интерес, като приемаме чувствителни лични данни от Вас само при условие, че сте дали своето съгласие за това. Извтршвайки Вашата резервация чрез нас, Вие се съгласявате Вашите застрахователи, техните агенти и медицински персонал да ни разкриват необходимата информация (която може да съдържа чувствителни лични данни) при обстоятелства, при които се налага да действаме в интерес на всички туристи от Вашата туристическа група. Например, ако имате инфекциозно заболяване докато сте на почивка в курорт, може да се наложи да организираме специалното Ви настаняване за лечение и временното Ви отделяне от групата.
В случай че не приемате предвидените горе посочени условия за Използване на Информацията за Вас от наша страна, не можем да работим с Вас и не можем да приемем Вашата резервация.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

ТА Централ е извършила необходими усилия, за да обезпечим прилагането на нужните мерки за защита на Вашата информация.

ИЗМЕНЕНИЯ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

Всички изменения на настоящата политика ще бъдат публикувани на нашия уебсайт, и/или ще се предоставят при поискване.

ТА Централ, се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:

 • има изрично писмено съгласие на клиента;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация, тъй като търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закон

 

Политика за използване на „бисквитки“

 

1. Какво представляват „бисквитките“?  
Бисквитката е файл с малък размер, сформирана от букви и цифри, който ще бъде съхранен на компютъра ти, мобилното ти устройство или друго оборудване на даден потребител, които се използват за достъп до интернет. Бисквитката се инсталира чрез изискването, изпратено от сървъра на дадена уеб-страница към браузъра (например: Internet Explorer, Chrome), и е напълно „пасивна“ (не съдържа софтуерни програми, вируси или spyware и няма достъп до информацията от хардуера на потребителя).

2. За какво се използват „бисквитките“?
Тези файлове правят възможно познаването на устройството на потребителя и представянето на съдържанието му в съответния начин, адаптирано за предпочитанията на потребителя. Бисквитките осигуряват на потребителя приятно изживяване по време на навигация в интернет.

3. Какви „бисквитки“ използваме?
Използваме два вида бисквитки – на потребителска сесия и фиксирани. Последните са временни файлове, които остават в устройството на потребителя до края на потребителската му сесия или до затваряне на приложението (уеб браузъра). Фиксираните файлове остават на устройството на потребителя за периода, параметриран от бисквитките или докато бъдат изтрити ръчно от потребителя.

4. Съдържат ли „бисквитките“ лични данни?
Сами по себе си, бисквитките не изискват информация с личен характер, за да могат да бъдат използвани и най-често не идентифицират личността на интернет потребителите. Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събирани само за улесняване на употребата от потребителя. Тези данни са криптирани по начин, който не позволява на неоторизираните лица да имат достъп до тях.

5. Изтриване на „бисквитки“
По принцип дадено приложение за достъп до уеб-страниците позволява съхраняването на бисквитки по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени така, че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра или потребителя да бъде информиран всеки път, когато се изпращат бисквитки до неговия терминал. Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитки може да бъде намерена в настройките на приложението (на уеб-браузъра). Ограничаването на използването на бисквитки може да повлияе на някои функции  на уеб-страницата.

6. Защо „бисквитките“ са важни за интернет?
Бисквитките представляват централна точка за ефективното функциониране в интернет, помагайки за изготвянето на определен модел на предпочитания и интереси на всеки потребител. Несъгласието или дезактивирането на бисквитките може да направи някои сайтове невъзможни за използване.
Отказът или дезактивирането на бисквитките не значи, че вече няма да получаваш онлайн реклами, а че тези вече няма да се появяват в твоя акаунт за предпочитани и интересни, събрани чрез поведението на сърфиране.
Примери за важни роли на бисквитките (които не изискват удостоверяване чрез акаунт):

 • Съдържание и услуги, адаптирани към предпочитанията на потребителя – категории продукти и услуги.
 • Оферти, адаптирани към предпочитанията на потребителя – запомняне на пароли.
 • Запаметяване на филтрите за протекция срещу деца относно интернет съдържанието (опция family mode, функция safe search).
 • Ограничаване на честотата на използване на рекламите – ограничаването на афиширането на дадена реклама за определен потребител на сайта.
 • Предоставяне на реклами, които биха заинтересовали потребителя.
 • Измерването, оптимизирането и характеристиките от analytics – как да потвърдиш дадено ниво на трафик в уебсайта, какъв тип съдържание се визуализира и начинът, по който потребителя стига до даден уебсайт (напр.: търсачки, директно, други уебсайтове и т.н.). Уебсайтовете разработват тези анализи и тяхната употреба с цел подобряване на сайта в полза на потребителите.

7. Сигурност и конфиденциалност
Бисквитките НЕ са вируси! Те използват формата на обикновен текст. Не са съставени от части от кодове, така че не могат да бъдат изпълнени и нито да се изпълняват самостоятелно. Следователно, не могат да бъдат дублирани или копирани в други мрежи, за да стартират или да се копират наново. Тъй като не могат да изпълнят тези функции, не могат да бъдат считани за вируси.
Бисквитките могат все пак да бъдат използвани за отрицателни цели. Тъй като съхраняват информация за предпочитанията, също и за историята на сърфирането на потребителя, както на определен сайт, така и на повечето други сайтове, бисквитките могат да бъдат използвани като форма на Spyware (шпионски софтуер). Много анти-шпионски софтуери не са наясно с този факт и постоянно маркират бисквитките да бъдат премахнати по време на процедурите за отстраняване / сканиране / анти-вирус / анти-шпионски софтуер.
Обикновено браузърите имат вградени настройки за неприкосновеност на личните данни, които осигуряват различни нива на приемане на бисквитките, периода на валидност и автоматичното изтриване, след като потребителят е посетил даден сайт.
Други аспекти на сигурност, свързани с бисквитките:
Тъй като защитата на личните данни е изключително важна и представлява правото на всеки потребител на интернет, се препоръчва да се познават евентуалните проблеми, които бисквитките могат да създадат. Чрез тях се изпраща постоянно и двупосочно информация между браузъра и уебсайта, а в случай, че хакер или друго неупълномощено лице се намеси по време на изпращане на данните, тогава информацията, съдържаща бисквитки, може да бъде прихваната.
В редки случаи това може да се случи, ако браузърът се свърже със сървъра, използвайки некриптирана мрежа (например: безжична незащитена с парола мрежа).
Друг вид атаки, базирани на бисквитки изискват грешни настройки на бисквитките в сървъра. Ако даден уебсайт не изисква от браузъра да използва само криптирани канали, хакерите могат да използват тази уязвимост, за да измамят браузърите при изпращането на информация чрез незащитените канали. Хакерите използват след това информацията с цел неоторизиран достъп до дадени уебсайтове. Много е важно да бъдете внимателни при избора на най-подходящата защита на личните данни.
Съвети за сигурно и отговорно сърфиране, базирано на бисквитки.

Благодарение на гъвкавостта им и на факта, че повечето от най-посещаваните и най-големите сайтове използват бисквитки, последните са почти неизбежни. Дезактивирането на бисквитките няма да позволи достъпа на потребителя до най-срещаните и използвани сайтове, измежду които Youtube, Gmail, Yahoo и други.
Ето и няколко съвета, които могат да осигурят сърфирането без грижи, но с помощта на бисквитките.

 • Персонализирай настройките на браузъра си относно бисквитките, за да създадеш подходящо ниво на защита от употребата на бисквитки.
 • Ако не те притеснява употребата на бисквитки и си единствения човек, който използва компютъра, можеш да настроиш по-дълги термини за изтичане на съхраняването на историята на сърфиране и на достъпа до личните данни.
 • Ако споделяш достъпа до компютъра си с някого, можеш да сметнеш настройките на браузъра за изтриване на личните данни за сърфиране всеки път, когато затворите браузъра. Това е вариантът за достъп до сайтовете, които разпространяват бисквитки и за изтриване на всякакъв вид информация при посещение при затварянето на сесията на сърфиране.
 • Инсталирай и поддържай постоянно приложения за анти-шпионски софтуер.

Много от приложенията за откриване и предотвратяване на шпионски софтуер включват откриването на атаките в сайтовете. По този начин се предотвратява браузъра от достъпа на сайтовете, които биха могли да експлоатират уязвимостта на браузъра или да изтеглят зловреден софтуер.

Подсигури се, че браузърът ти е винаги актуализиран.

Много от атаките, базирани на бисквитки, се реализират при експлоатиране на слабите точки на старите и неактуализирани версии на браузърите.
Бисквитките са навсякъде и не могат да бъдат избегнати, ако искаш да се радваш на достъпа до най-добрите и най-големите уебсайтове – местни и на международно ниво. С ясно разбиране на начина им на опериране и на предимствата, които носят, можеш да вземеш необходимите мерки за сигурност така, че да сърфираш с уверение в интернет.
Дезактивирането или отказът от получаване на бисквитки може да направи някои сайтове неупотребяеми или трудни за посещение и употреба. Също така, отказът от приемането на бисквитки не означава, че вече няма да получаваш/виждаш онлайн реклами.
Всички съвременни браузъри предлагат възможността за промяна на настройките на бисквитките. Тези настройки се намират по принцип в „опции“ или в менюто „предпочитани“ на твоя браузър. За да откриеш тези настройки, може да използваш също така и линковете по-долу или да използваш опцията „помощ“ на браузъра си за повече детайли.
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari